Biz, 78 milyon Türkiye sevdalısıyız.

Biz,  insan onurunu, insan haklarını önceleyen, insanı değerli kabul eden erdem yolcularıyız.

Biz, kadim medeniyet değerlerimizin bu çağdaki temsilcileriyiz.

Biz,  adalete, özgürlüğe, eşitliğe ve tam demokrasiye inanmış vatandaşlarız.


Biz, birlikte yaşamak için birlikte üretmenin gerekliliğine inanan emek ve sermaye temsilcileriyiz.

Biz, tecrübelerini çözüme paydaş kılan aksaçlılarız, emeklileriz.

Biz, Kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin kadın kahramanları Kara Fatma’nın, Nene Hatun’un kararlılığının emanetçileriyiz.

Biz, “Hakkı’dır HAKK’a tapan milletimin istiklal” duruşunu bilimle, fikirle, idrak ve şuurla zenginleştirmiş gençleriz.

Biz, milletin ve devletin önündeki engelleri kaldırmak için sorumluluk almaktan kaçınmayan engellileriz.

Biz,  geçmişin birikimini yüklenecek, günün gerçeklerini kavrayacak, yerli değerleri ve evrensel ilkeleri mecz ederek yakın ve uzak geleceği planlayacak çocuklarız.

Biz, 82 Anayasası’nın varlığına son verecek, darbe ihtimalini sona erdirecek, vesayeti bütün unsurlarıyla bitirecek Yeni Anayasa talep eden sivil toplum kuruluşlarıyız.

Biz, millet iradesini esas alan, insan onuruna dayanan, insan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan Yeni Anayasa’nın yapım ve yazım sürecinde, milletin özne, devletin nesne olması gerektiğine inanan sivil aklın temsilcileriyiz.

Biz, herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, felsefi inanç, mezhep, siyasal görüş, sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bütün haklarının ve bütün özgürlüklerinin yeni anayasa ile koruma altına alınmasını ve bu haklarını en üst seviyede kullanabilmesini isteyen vatandaşlarız.

Biz,  Türkiye’nin çocukları, gençleri, yaşlıları, çalışanları, işçileri, memurları, emeklileri, çiftçileri, esnafları, sanat ve bilim insanları, işverenleri, fikir üretenleri olarak; “Yeni  Anayasa için Hep Birlikte”  diyoruz.

Biz, Türkiye’yiz.

Biz,Türkiye Anayasa Platformuyuz.

 

fft26_mf515279