YENİ ANAYASA İÇİN “HEP BİRLİKTE”

Ortak Değeri “İnsan Onuru”, Ortak Hedefi “Güçlü ve Büyük Türkiye” Olan Herkese Çağrımızdır!!!

 

Türkiye, 30 yılı aşkın süredir bireyi risk, özgürlükleri tehlike gören ve vesayeti kurumsallaştıran darbe ürünü 1982 Anayasa’sına itiraz ediyor, fakat bu Anayasa ile yönetilmeye de devam ediyor.

 

Bugün artık daha net ortaya çıkmıştır ki; toplumsal meşruiyetten yoksun 1982 Anayasası, Türkiye’nin yeni vizyonuna yol haritası olmaktan uzaktır.

 

İnsan onurunu, haklarını ve nihayetinde insanı merkeze alan, devleti bireyin haklarını koruma, huzuru temin etme, ülke kalkınmasını sağlama organizasyonu olarak tasarlayan demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa, Türkiye’nin öncelikli ihtiyacıdır.

 

Bugüne kadar yürürlüğe konulan Anayasaların ortak özelliği, devlet aklı ve vesayet ruhuyla yazılmasıdır.  Millet bu süreçte yoktur. Sivil duruşa, sivil topluma, sivil siyasete kapalı anayasacılık mekanizması, milleti devre dışı bırakmıştır.

 

Şimdi…

Mevcut Anayasa’ya dair itirazlardaki tutarlılık, “Yeni Anayasa yapmalıyız” kararlılığına dönüşmüştür.

 

Millet “ben varım”, millet iradesi “ben hazırım” diyor. Yeni Anayasa’ya dair yoğun  taleplerin, yeni anayasa içeriğiyle ilgili, kapsamlı tekliflerin oluştuğu bir sürecin içerisindeyiz.

 

Bu yoğun talep ve teklifleri, biraraya getirmek, ortak akıl penceresinden kararlı bir sese dönüştürmek üzere, Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine inanan ve bu hedefe ulaşmak için gayret gösteren sivil toplum kuruluşları olarak “Türkiye Anayasa Platformu” nu kurduk.

 

Yeni Anayasa için herkesin, her kesimin söyleyecek sözü olduğuna inanıyoruz. Yeni Anayasa’nın hep birlikte tartışarak, paylaşarak ve uzlaşarak yazılması için yola çıkıyoruz.

 

Platformun amacı; Yeni Anayasa konusunda farkındalık oluşturmak, içeriğine yönelik sivil önermeler geliştirerek kaynak üretmek, toplumun diğer kesimlerince üretilen kaynaklara yönelik “uzlaşma temelli” eleştiri ve öneriler getirmektir.

 

Kaynakları artırmak, çözümleri çoğaltmak, “işte bu bizim anayasamız” diyebilmek için sorumluluk almalı ve Yeni Anayasa için artık gecikmemeliyiz.

 

Devletin nesne, milletin özne olduğu bir yapım sürecini sivil akılla işleterek;  yaşayan, kendini unutturan, çözümü kolaylaştıran ve  “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” temelli yönetim ahlakına dayanan bir Anayasa yapmaya odaklanmalıyız.

 

Böyle bir Anayasayı birlikte yapmak, toplumsal sözleşmemizi hep birlikte oluşturmak için, sizi de Platformumuza katılmaya ve katkı sunmaya bekliyoruz.

 

TÜRKİYE ANAYASA PLATFORMU

fft26_mf515279