—  Bugüne Kadar Yazılmış Hiçbir Anayasa Olağan Dönemlerin Ve Millete Dayalı Tekliflerin Eseri Değildir

—  Türkiye’de Anayasacılık, Bir Devlet Faaliyeti Olarak Algılanmış Ve Anayasalar, Ağırlıkla Devleti Kutsayan Metinler Olmuştur

—  1982 Anayasası, Özgürleşme Taleplerini Tepki İle Dizginleyen Bir Ruhu Barındırmanın Yanında, Hem Sorun Kaynağı, Hem De Tek Çözümün Kendisi Olduğu Algısı Üretmiştir.

—  1921 Anayasasını Dışarıda Bırakarak, Cumhuriyet Sonrası Bütün Anayasaları Vesayet Sistemini Kuran, Koruyan Ve Kurumsallaştıran Şeklinde Sınıflandırabiliriz

—  1982 Anayasası Vesayeti Kurumsallaştırmakla Kalmamış, Meşruiyeti Olmamasına Rağmen, Kendisini Korumayı Da Başarmıştır. 30 Yılı Aşkın Süredir Kilitleyici, Ötekileştirici Ve Hepsinden Önemlisi Milli İradeyi Ve Siyaset Kurumunu Değersizleştirici Yönüyle Varlığını Sürdürmektedir.

Bu durum artık sona ermelidir. Bireyi önceleyen, özgürleştiren demokratik toplumu sivilleşme merkezinde geliştiren, bir anayasa yapabilecek birikimimiz var. bu birikimle demokratik sosyal hukuk devletini hayata geçiren, milletin belirleyici ve yönlendirici olduğu bir yeni Anayasa’nın yapımı ve yazımı için gerekli şartlar da oluşmuştur. zorunlu kılmaktadır.

—  Artık Gecikmemeliyiz Canlı, Kendini Unuttruan Ve Önemini Hatırlatmayan Bir Anayasa Yazmalıyız


BUNUN İÇİN HER KAFADAN SES ÇIKMALIDIR!!!

Her Kafadan Ses Çıkmalı Ve Sonuç İçin Bu Sesler Ortaklaşmalıdır!!!

Bu Ortaklaşma İçin Zemin, İmkan Ve Fırsatlar Oluşturulmalıdır

Peki Bunu Kim Yapacak?

Devlet Yapmamalı

Çünkü Devlet Yeni Anayasa Konusunda Nesne , Millet Özne Olmalı,
Bu Yüzden Zemin, İmkan Ve Fırsatlar Gerçekten Sivil Ve Yeni Bir Anlayışla Gerçekleştirilmelidir
Bu Platform Bu Yüzden Kurulmalı Ve Sorumluluklar Alınmalıdır 

AMAÇ

KISACA YENİ ANAYASA HEP BİRLİKTE YAZILMALIDIR

Yeni Anayasa Konusunda Farkındalık Oluşturmak,

Yeni Anayasa İçeriğine Dair Sivil Kaynak Üretmek,

Diğer Kesimlerce Üretilen Kaynaklara Dair Eleştiriler& Öneriler Geliştirebilmek,

 

fft26_mf515279